Katmondo Onderzoek klanttevredenheid bewoners Zuidoost

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK | Nieuwe impulsen voor stadsdeel Zuidoost

Opdrachtgever: Projectbureau Zodiac, Stadsdeel Zuid Oost (Amsterdam)

Onderzoek: Klanttevredenheidsonderzoek onder cultureel diverse publieksgroepen

Publiek: buurtbewoners van diverse nationale herkomst; jongeren en senioren; lokale belangenorganisaties; bestuur stadsdeel Zuidoost

In opdracht van projectbureau Zodiac interviewde Katmondo bewoners van stadsdeel Zuidoost in Amsterdam van allerlei leeftijden en nationaliteiten over de digitale dienstverlening in het stadsdeel. Doel van dit klanttevredenheidsonderzoek was om in kaart te brengen of de online service van lokale aanbieders en de gemeente beantwoordde aan hun vraag en vooral: wat er beter kon.

Aangevuld met deskresearch en onderzoek op locatie tijdens evenementen en buurtactiviteiten, gebruikte ik deze informatie voor een adviesrapport over vernieuwing in het digitale aanbod.

Dankzij de aanbevelingen kon het stadsdeelbestuur aan de slag met digitale dienstverlening die werkgelegenheid stimuleert en kleine en middelgrote ondernemers aantrekt. Ook kregen de verantwoordelijke instanties adviezen om via klantgerichte gezondheidszorg, onderwijs en cultuur nieuwe impulsen aan dit cultureel diverse stadsdeel te geven.