Katmondo-Purpose-marketing-Mira-Media-FeatIm

DIVERSITY MARKETING | Rebranding Mira Media: meer kleur vóór en achter de camera

Opdrachtgever: Mira Media

Medium: Diverse online en offline media

Publiek: Multiculturele mediamakers; omroepen en professionals in de Nederlandse mediawereld; partnerorganisaties voor diversiteit in de media in andere Europese landen

Ontstaan als belangenorganisatie voor mediamakers met een cultureel diverse achtergrond, wilde het toenmalige STOA van zijn imago als welzijnsorganisatie af. Dus volgde een ingrijpende omslag naar een nieuwe naam: Mira Media, en een huisstijl met een frisse, professionele uitstraling.

Katmondo begeleidde de naamsverandering en de innovatie van het imago van de organisatie. Daarbij hoorde de conceptontwikkeling van de nieuwe MiraMedia website en van de redactieformule van het nieuwe offline MiraMedia Magazine, maandblad voor multicultureel media maken.

Ook nam Katmondo de redactiecoördinatie van het nieuwe Magazine en productiebegeleiding van de Mira Media website op zich. Ik coördineerde het evenement waarop het nieuwe imago van de organisatie werd gelanceerd. Via verschillende andere offline activiteiten en mediarelaties positioneerden we het geactualiseerde merk voor “meer kleur in de media”.